Born: 21.5.2014

Dam: Chanel z Klídkova dvora

Sire: Basko ze svobodného dvora